4 Donors

Dennis Maingi
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
6 months ago via Offline Donation

Anne Gitau
Nairobi, KE

KSh 10,531.80
6 months ago via Offline Donation

Jackie Christie
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
6 months ago via Offline Donation

Oduor Jagero
Nairobi, KE

KSh 52,241.92
6 months ago via Test Donation